FINANSIELLE LØSNINGER FOR BEDRIFTER OG PRIVATPERSONER

KVALITET

Vi ønsker å ta hånd om deg, din familie og ditt selskap på en trygg og god måte. 

TILLIT

Vi ønsker å ta hånd om deg, din familie og ditt selskap på en trygg og god måte. 

LANGSIKTIGHET

Vi ser langsiktig på alle kundeforhold og det er når en avtale gjøres at vår jobb starter.

PERSONLIG RÅDGIVER

Du får din personlige rådgiver som skreddersyr løsninger tilpasset ditt behov.

ALT PÅ ETT STED

BEDRIFTSFORSIKRINGER

Forsikringer til hele næringslivet.

Noen forsikringer slik som yrkesskade og forsikring på motoriserte kjøretøy er lovpålagt, mens andre forsikringer slik som ansvarsforsikring er ikke nødvendigvis pålagt, men er ofte et krav hvis du leverer produkter eller tjenester til en tredjepart.

PRIVATFORSIKRINGER

Forsikringer med vilkårsgaranti

En vilkårsgaranti er en trygghet for både deg og oss. Den garanterer at du får dekket minimum det samme som det du hadde i gammelt selskap når du flytter forsikringene på hus, bil, bobil, fritidsbolig, innbo eller reiseforsikringen. En trygghet for deg og for oss!

PERSONFORSIKRINGER

For deg, familien og kollegaer

Skal du forsikre barnet, samboer/ektefelle, deg selv eller kollegaen din må du ha en personforsikring. En slik forsikring kan være den aller viktigste for noen, og vi tilbyr akkurat den forsikringen du er ute etter.

FINANSIERING

Lån & Leasing til bedrifter og private

Til privatmarkedet tilbyr vi lån til personbiler, elbiler, varebiler, campingvogner, bobiler, MC og båt med sikkerhet i kjøretøyet. På bedrift tilbys også leasing i tillegg. Alt fra tannlegestolen til anleggsmaskinen kan leases.

PENSJON

Enkelt og oversiktlig

Pensjon trenger ikke å være vanskelig! Vi snakker et språk folk skjønner og har produkter folk forstår. Hva du gjør i dag, har stor betydning for din fremtidige inntekt, men pensjon kan være vanskelig. Vi hjelper deg å få oversikt, kunnskap og trygghet på en enkel og oversiktlig måte.

GARANTIER

Frigjør kapitalen til bedriften

Tradisjonelt har garantier blitt bundet opp hos banker. Ved å forsikre kontraktens garantiforpliktelse fremfor å deponere midler eller belaste kassakreditt, får bedriften større økonomisk fleksibilitet. Vår mest solgt garanti er Byggsikkerhetsgaranti.

SAMARBEIDSPARTNERE

Codan Forsikring er en totalleverandør av skadeforsikringer til privatpersoner og næringsliv i Norge. Vi er heleid av RSA Insurance Group, et av verdens største forsikringsselskap med hovedbase i London. Sammen med Trygg-Hansa i Sverige og Codan i Danmark utgjør vi Skandinavias største forsikringsselskap.

Standard Garanti ble etablert i 2016 og deres garantier forbedrer din likviditet og frigjør kapital. Som utbygger eller entreprenør må du minimum tilfredsstille garantiforpliktelsene som følger av lovgivningen, og som entreprenør må du i tillegg forholde deg til garantikravene i kontraktene. 

Danica Pensjon er et livs- og pensjonsforsikringsselskap i Danske Bank-konsernet, et av Nordens ledende finanskonsern. Morselskapet Danica Pensjon Danmark er blant de største og førende pensjonsselskaper i Danmark. Rundt 14 000 bedrifter og 200 000 personer er direkte eller indirekte kunder i Danica Pensjon.

Duvi er et selskap som leverer pensjonsordninger på en enkel måte. Vår løsning er enkel å forstå og gir våre kunder best mulig pensjon. Rett og slett pensjon slik det burde være. Duvi er en ny vind i pensjonsmarkedet, som er preget av vanskelig språk og stor skjevhet i styrkeforholdet mellom kunde og leverandør.

Brage Finans er et frittstående finansieringsselskap med egen konsesjon for å drive finansieringsvirksomhet. Selskapet har hovedvekt på produktområdene billån i privatmarkedet og leasing og lån i bedriftsmarkedet. De har opparbeidet seg et bredt forhandlernettverk i hele landet som distribuerer deres løsninger.

Merkantil Service har siden oppstarten i 1969 utviklet seg til å bli det ledende fagmiljøet på Sørlandet innen regnskapstjenester og bedriftsrådgivning. Merkantil Service leverer regnskapstjenester og bedriftsrådgivning til små- og mellomstore bedrifter. Deres visjon er å skape merverdi for deg som kunde og være der DU er!