FINANSIELLE LØSNINGER FOR DIN BEDRIFT
En bedriftskunde hos oss får personlig rådgivning, bransjetilpassede forsikringer, tilbud om finansiering av driftsmidler og pensjon. 
PERSONLIG RÅDGIVER

For gode relasjoner og enkelhet

Allerede fra første kontakt med oss har du kun èn person å forholde deg til. Dette forenkler prosessen når du har spørsmål, endringer eller behov for nye forsikringer. Du slipper å forholde deg til et call-senter, og din personlige rådgiver sørger for at du får dekket ditt forsikringsbehov gjennom gode spørsmål.

FORSIKRING

SKADEFORSIKRINGER

Bransjetilpassende skadeforsikringer

Mange bedriftsledere mangler oversikt over hvilket løsninger som finnes. Noen forsikringer slik som yrkesskade og forsikring på motoriserte kjøretøy er lovpålagt, mens andre forsikringer slik som ansvarsforsikring er ikke nødvendigvis pålagt, men er ofte et krav hvis du leverer produkter eller tjenester til en tredjepart.

Er din bedrift godt forsikret?

Vi tilbyr de aller fleste typer forsikringer til næringslivet. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker et uforpliktende tilbud. Dette gjelder enten du driver en bedrift eller har planer om å starte en.

PERSONALFORSIKRINGER

Bransjetilpassende personalforsikringer

Dine ansatte utgjør bedriftens største verdier. Mange arbeidsgivere i Norge tilbyr forsikringer til sine ansatte. Dette gir dem og deres familier en økonomisk trygghet, hvis noe skulle gå galt.

Formålet med personalforsikringene å sikre medarbeideren gode forhold etter en ulykke eller sykdom. Slik at han eller hun kan opprettholde den samme levestandarden som tidligere. Omfanget av forsikringene varierer imidlertid. Det er derfor viktig at medarbeiderne dine setter seg inn i hvilke forsikringer som dekkes gjennom jobben. Slik at de vet hva som bør suppleres privat.

FINANSIERING

NÆRINGSLÅN

Vi finansierer bedriftens nye kjøretøy eller annet driftsmiddel!

Med lån gjennom Brage Finans tar vi normalt kun pant i objektet som sikkerhet for lånet. Dette er en fordel for dere som kunde, da dere slipper å stille ytterligere sidesikkerhet. Lånet gis i forbindelse med anskaffelse av objektet.

Hva kan kjøpes med lån?

Vi kan tilby lån til en rekke nye og brukte gjenstander, deriblant personbiler, varebiler, lastebiler, tilhengere, anleggsmaskiner og diverse produksjonsutstyr.

Vi kan finansiering av løsøre. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å finne den beste løsningen for din bedrift.

LEASING

Med leasing  kan din bedrift disponere ressursene enda smartere

Leasing betyr at vi kjøper og eier det utstyret bedriften din trenger, og leier det til dere mot en avtalt månedsleie over et avtalt tidsrom. Normalt varer en leasingperiode fra tre til syv år. Dere har full bruksrett til objektet i leasingperioden. 

Hva kan leases?

De fleste driftsmidler kan finansieres gjennom leasing. Eksempler på objekter som kan leases er anleggsmaskiner, jordbruksmaskiner, varebiler, lastebiler eller tannlegestoler.

Vi kan leasingfinansiering. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å finne den beste løsningen for din bedrift.

GARANTIER

BYGGSIKKERHETSGARANTI

Frigjør unødvendig bundet kapital

En byggsikkerhetsgaranti er en sikkerhet som er spesifisert i en kontrakt for å sikre en av partenes rettigheter ved konkurs.

Etter Bustadoppføringslova plikter entreprenøren å stille en garanti i byggeperioden som minst skal svare til 3 % eller 10 % av vederlaget avhengig av om avtalen gjelder rett til grunn eller ikke. For krav som blir gjort gjeldene senere enn på overtakelsestidspunktet, skal garantien utgjøre 5 % av kontraktsvederlaget, og gjelde fem år etter hjemmelsoverføring. Forbrukeren plikter ikke å betale noe før entreprenøren fremlegger dokumentasjon på at slik garanti er avtalt med garantisten.

SELVE GARANTIEN

Garanterer for forpliktelser før, under og etter byggeperioden. Denne garantien dekker utbygger, entreprenør og forbruker, ref. BUL § 12 og § 47.

HUSLEIEGARANTI FOR NÆRING

Hvorfor sette av penger til depositum?

Den mest vanlige formen for å tilfredsstille utleiers krav til depositum er via en depositumskonto. Ved å skaffe deg en husleiegaranti sørger vi for å stille nødvendig sikkerhet. Utleiers krav blir ivaretatt, og du slipper å sette av penger som du ellers kan bruke på andre viktige poster.

Frigjør bedriftens kapital

For leietaker er den store fordelen at man bare må ut med et mindre engangsbeløp. Kostnaden for en husleiegaranti eller avhenger av hvor stor husleien er. Kapitalen blir frigjort og man slipper å låse et større beløp i flere år, og det er kun dersom man misligholder leiekontrakten at man eventuelt må ut med mer penger.

Hva koster det?

Prisen, et engangsbeløp som ikke refunderes, avhenger av størrelsen på husleien. Ta kontakt for et konkret tilbud.

PENSJON

PENSJON

Den viktige prioriteringen

Hva du gjør i dag, har stor betydning for din fremtidige inntekt. Pensjon kan være vanskelig. Vi hjelper deg å få oversikt, kunnskap og trygghet på en enkel og oversiktlig måte.

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE

Det er mange fordeler med å jobbe for deg selv, men du er sårbar om noe skulle skje. Vi hjelper deg med hva du bør tenke på.

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

Sammen med vår samarbeidspartner ønsker vi å gjøre pensjon enkelt å forstå – både for deg som privatperson og for deg som er bedriftskunde. Derfor tilbyr vi et lite antall enkle og oversiktlige pensjonsprodukter. Ettersom vi kun tilbyr standardprodukter holder vi også kostnadene nede.

NYSTARTET BEDRIFT

Vi vet at du har mange ting å tenke på. Vi hjelper deg i gang med det lovpålagte, og lager skreddersydde løsninger om du trenger det.

Du som arbeidsgiver er pålagt å spare til pensjon for alle dine ansatte.
Minimumskravet til sparingen defineres av loven om obligatorisk tjenestepensjon.
BEDRE

Vi har en langsiktig forvaltningsstrategi som sikrer at dine ansatte får en god pensjon

BILLIGERE

Vi har lave gebyrer og omkostninger til alle små og mellomstore bedrifter

ENKLERE

Automatisert håndtering av pensjon, selv for små bedrifter. Data leses direkte fra bedriftens regnskapssystem og sikrer korrekt sparing