Garantier

Byggsikkerhetsgaranti

En byggsikkerhetsgaranti er en sikkerhet som er spesifisert i en kontrakt for å sikre en av partenes rettigheter ved konkurs.

Etter Bustadoppføringslova plikter entreprenøren å stille en garanti i byggeperioden som minst skal svare til 3 % eller 10 % av vederlaget avhengig av om avtalen gjelder rett til grunn eller ikke. For krav som blir gjort gjeldene senere enn på overtakelsestidspunktet, skal garantien utgjøre 5 % av kontraktsvederlaget, og gjelde fem år etter hjemmelsoverføring. Forbrukeren plikter ikke å betale noe før entreprenøren fremlegger dokumentasjon på at slik garanti er avtalt med garantisten.

Husleiegaranti for næring

Hvorfor sette av penger til depositum?
Den mest vanlige formen for å tilfredsstille utleiers krav til depositum er via en depositumskonto. Ved å skaffe deg en husleiegaranti sørger vi for å stille nødvendig sikkerhet. Utleiers krav blir ivaretatt, og du slipper å sette av penger som du ellers kan bruke på andre viktige poster.

Vi tilbyr følgende garantier:

  • Byggsikkerhetsgaranti
  • Husleiegaranti for næring
  • Skattetrekkgarantid

 

Garantiforsikring handler om å frigi kapital – tradisjonelt har garantier blitt bundet opp hos banker. Ved å forsikre kontraktens garantiforpliktelse fremfor å deponere midler eller belaste kassakreditt, får bedriften større økonomisk fleksibilitet.

Skattetrekkgaranti

Alle bedrifter som har ansatte der bedriften er pålagt å trekke inntektsskatt og sette denne på en sperret konto. Vi tilbyr en garanti som erstatter skattetrekkskontoen i selskapet og sikrer myndighetene at all trukket skatt blir innbetalt til kemneren ved en eventuell konkurs. Garantien dekker kravene om å beskytte de ansattes tilbakeholdte skatteinnbetaling, og kravet om å sette skattetrekks penger inn på sperret skattetrekkskonto kan oppheves.

Hvilke fordeler gir skattetrekkgaranti?

  • Vi tilbyr skattetrekkgaranti på inntil 5.000.000 kroner pr bedrift
  • Det skal ikke stilles sikkerhet for garantien
  • Tilgang til mer likviditet
  • Sikre tilgang til egne midler i perioden mellom to skatteinnbetalinger.
  • Bistår til å frigjøre bunnet kapital
180Vannskade i norske hjem hver dag
2300000000Vannskadeutbetaling hvert år
250000Gjennomsnittlig vannskade koster
8000Antall nye uføre pr år

Kontakt oss i dag!