LIVSFORSIKRING

Livsforsikring Pronans


Våre etterlatte
Visste du at på en gjeldsforsikring vil du ikke etterlate en krone til dine etterlatte. Mange banker har fortsatt denne forsikringen, og det betyr at mange kunder betaler på en større sum enn de hadde trengt. En gjeldsforsikring vil utelukkende gå til å nedbetale resterende gjeld i banken din. En livsforsikring er en sum de etterlatte får utbetalt hvis det skulle skje noe med deg. En slik forsikring er ofte svært viktig for de etterlatte i og med at man nå til dags har store lån som man ville kunne fått problemer med å betjene alene. Et dødsfall vil, i tillegg praktiske endringer, føre til at familien vil få økonomiske endringer. Derfor mener vi at en livsforsikring er en nødvendighet dersom du har gjeld/lån. Vi er opptatt av å sikre din familie riktig uten å overforsikre eller underforsikre deg.

Melde skade?
408 06300
+47 408 06300 fra utlandet

Motorkjøretøy, henger og båt: autoskade@codanforsikring.no
Reise: reise@codanforsikring.no
Personskade: personskade@codanforsikring.no
Annet: bk@codanforsikring.no

Codan Forsikring
Postboks 523 Skøyen
0214 Oslo

180Vannskade i norske hjem hver dag
2300000000Vannskadeutbetaling hvert år
250000Gjennomsnittlig vannskade koster
8000Antall nye uføre pr år

Kontakt oss i dag!