MECA Forsikring

Forsikringsavtale for kjedemedlemmer i MECA

Forsikringsavtale for kjedemedlemmer i MECA

Kjedeavtalen er en svært fordelaktig forsikringsløsning tilpasset alle kjedemedlemmer i MECA.
Forsikringsordningen gir bedriften trygghet, merverdi og prisfordeler.
– Påvirker bunnlinjen direkte som konsekvens av gode priser
– Riktig ansvarsdekning på feil og skader ved reparasjon av kundebiler
– Inngår som en integrert del av kjedens kvalitetskrav
– Privatforsikringer for de ansatte med svært gode betingelser

Få tilbud

Pronans Forsikring AS er agent og databehandler for Codan Forsikring NUF. Codan er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles for å gi deg et forsikringstilbud. Du kan lese mer om hvordan Codan behandler dine personopplysninger her: https://www.codanforsikring.no/personvern