Ved skade eller uhell

Når skaden oppstår
Det er først når en skade oppstår at vårt produkt blir levert. Derfor er vi opptatt av at du får en god opplevelse av vårt skadeoppgjør, slik bygger vi langsiktige kundeforhold og vokser som selskap. Vi ønsker at du skal kunne beholde fokus på de viktige tingene i livet. Når du melder skaden, overtar vi ansvaret for saken og ivaretar dine interesser helt til saken avsluttes.

Du kan enkelt melde skade på nett, døgnet rundt. Ved akutt hjelp er vi tilgjengelige på telefon 24 timer i døgnet. For andre henvendelser er våre åpningstider 8 -17.

Kontakt oss ved skade
Kontakt oss så fort som mulig. Jo fortere vi får oversikt over skadeomfanget, desto enklere er det å hjelpe deg videre. Ved skade på bil anbefaler vi deg å bruke et av våre avtaleverksteder. Husk at brann, tyveri og personskader også må meldes til politiet.

Fra Norge: 408 06300
Fra utland: +47 408 06300

E-post:
Motorkjøretøy, henger og båt: autoskade@codanforsikring.no
Reise: reise@codanforsikring.no
Personskade: personskade@codanforsikring.no
Annet: bk@codanforsikring.no

Akutt hjelp i utlandet
Ring SOS International på +45 70 10 50 50 dersom du trenger veihjelp, vært utsatt for en ulykke eller blitt akutt syk på reise i utlandet.

Veihjelp i Norge
Ring oss på 408 06300. Vi kobler deg videre til SOS Veihjelp, vår partner på redning og veihjelp av både personbiler og tungbiler. SOS Veihjelp har stort fokus på skånsom berging.

Glasskade
Kontakt vår avtalepartner Hurtigruta Carglass eller ring oss på 408 06300. Vi hjelper deg finne nærmeste godkjent verksted for ditt kjøretøy.

Melde skade?
408 06300
+47 408 06300 fra utlandet

Motorkjøretøy, henger og båt: autoskade@codanforsikring.no
Reise: reise@codanforsikring.no
Personskade: personskade@codanforsikring.no
Annet: bk@codanforsikring.no

Codan Forsikring
Postboks 523 Skøyen
0214 Oslo

180Vannskade i norske hjem hver dag
2300000000Vannskadeutbetaling hvert år
250000Gjennomsnittlig vannskade koster
8000Antall nye uføre pr år

Kontakt oss i dag!