Om Pronans

Forsikringer for bedrifter og privatpersoner.
Forsikring skal være enkelt og oversiktlig. Det skal være lett å forstå hva og hvordan du eller bedriften din er dekket.

Lokal og personlig gjennom vår tilstedeværelse i Nord-Norge med våre kompetente rådgivere. Vi er agenter for Tryg forsikring og Nordea Liv

Alminnelige forretningsvilkår – Personvernerklæring
Pronans Forsikring AS og alle ansatte er underlagt regler for taushetsplikt og konfidensialitet som følger av Forsikringsavtaleloven (FAL) og Personopplysningsloven (POL).

Dessuten er det inngått databehandleravtale og taushetserklæring med Codan Forsikring i tillegg til avtale om etiske retningslinjer.

180Vannskade i norske hjem hver dag
2300000000Vannskadeutbetaling hvert år
250000Gjennomsnittlig vannskade koster
8000Antall nye uføre pr år

Kontakt oss i dag!