Pensjon

Om du er usikker på hva du trenger hjelper vi deg i gang. Vil du flytte avtalen din til oss fra et annet selskap, tar vi hånd om alt det praktiske.

Pensjon er viktig

Hva du gjør i dag, har stor betydning for din fremtidige inntekt. Pensjon kan være vanskelig. Vi hjelper deg å få oversikt, kunnskap og trygghet på en enkel og oversiktlig måte.

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE

Det er mange fordeler med å jobbe for deg selv, men du er sårbar om noe skulle skje. Vi hjelper deg med hva du bør tenke på.

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

Sammen med vår samarbeidspartner ønsker vi å gjøre pensjon enkelt å forstå – både for deg som privatperson og for deg som er bedriftskunde. Derfor tilbyr vi et lite antall enkle og oversiktlige pensjonsprodukter. Ettersom vi kun tilbyr standardprodukter holder vi også kostnadene nede.

NYSTARTET BEDRIFT

Vi vet at du har mange ting å tenke på. Vi hjelper deg i gang med det lovpålagte, og lager skreddersydde løsninger om du trenger det.

180Vannskade i norske hjem hver dag
2300000000Vannskadeutbetaling hvert år
250000Gjennomsnittlig vannskade koster
8000Antall nye uføre pr år

Kontakt oss i dag!