Chat with us, powered by LiveChat
Codan Forsikring

Codan Forsikring er en totalleverandør av skadeforsikringer til privatpersoner og næringsliv i Norge. Vi er heleid av RSA Insurance Group, et av verdens største forsikringsselskap med hovedbase i London. Sammen med Trygg-Hansa i Sverige og Codan i Danmark utgjør vi Skandinavias største forsikringsselskap.

Matrix Insurance ble etablert i 1991 og forvalter i dag personforsikrings- og garantiprogram for ca. 60 000 ansatte innen ulike yrkeskategorier, fordelt på over 6 000 bedrifter. Vi er 18 høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring innen alle former for forsikring og garanti.

Danica Pensjon er et livs- og pensjonsforsikringsselskap i Danske Bank-konsernet, et av Nordens ledende finanskonsern. Morselskapet Danica Pensjon Danmark er blant de største og førende pensjonsselskaper i Danmark. Rundt 14 000 bedrifter og 200 000 personer er direkte eller indirekte kunder i Danica Pensjon.

Adundas

Adundas Design er et lite designbyrå med et stort hjerte for grafisk design. Vårt mål har aldri vært å bli størst, men vi ønsker definitivt å være best på det vi gjør. Vi  har over 20 års erfaring fra reklame, design og markedsføring, og kan tilby design samt trykksaker fra øverste hylle. Adundas ble etablert i 2002 og har hatt oppdrag innen de fleste bransjer, med både store og små aktører.

Duvi er et selskap som leverer pensjonsordninger på en enkel måte. Vår løsning er enkel å forstå og gir våre kunder best mulig pensjon. Rett og slett pensjon slik det burde være. Duvi er en ny vind i pensjonsmarkedet, som er preget av vanskelig språk og stor skjevhet i styrkeforholdet mellom kunde og leverandør.

180Vannskade i norske hjem hver dag
2300000000Vannskadeutbetaling hvert år
250000Gjennomsnittlig vannskade koster
8000Antall nye uføre pr år

Kontakt oss i dag!